• Psihoterapija je celosten pristop k človeku, ki mu pomaga preseči zožen, omejen odnos z okoljem in slab odnos s samim seboj in drugimi ljudmi.
  • Psihoterapija spodbuja kreativni potencial klienta.
  • Cilj psihoterapije ni samo odstranjevanje simptomov, temveč doseganje zadovoljstva z lastnim življenjem, zavedanje notranje svobode in sprejemanje odgovornosti.
  • Vsak človek je enkraten v svojem doživljanju in izražanju.
Deteljica
Psihoterapija je spreminjanje globljih vplivov in načinov posameznikovega delovanja v okolju.

Psihološko svetovanje je spodbuda in podpora za zavestno in samostojno reševanje določenega življenjskega problema ali situacije.

O meni

Človek naj postaja vse bolj prijatelj samemu sebi, drugim ljudem in svojemu okolju.

Deteljica

Življenje je lepo, če ga živiš… (Domicelj)

Deteljica

Ko vidiš, da je nekdo nesrečen, vedi, da je človek. (Seneka)

Deteljica

Do spoznanja resnice pridemo samo, če nam je dana svoboda, da grešimo. (Tagore)

Deteljica

Lahko spremeniš ves svet, samo ne drugih ljudi. To lahko naredijo samo oni sami. (Bosmans)

Deteljica

Povej mi in bom pozabil. Pokaži mi in si bom morda zapomnil. Sprejmi me in bom razumel. (Konfucij)