Psihološko svetovanje

Terapija
Svoj izraz
Kolesarka

Psihološko svetovanje je strokovna pomoč posameznikom, parom, družinam in skupinam, ki se trenutno ne znajdejo najbolje v določenih življenjskih situacijah in problemih. Psihološko svetovanje ne temelji na dajanju nasvetov, rešitev ali vzorcev delovanja, temveč je podpora in spodbuda za bolj ozaveščen, samostojen in avtonomen način reševanja življenjskih izzivov in sprememb. Svetovalni proces je krajši in se zaključi, ko klient dobi jasen uvid v trenutni življenjski problem in vizijo reševanja problematike.

Deteljica

Psihološko svetovanje je bolj ozko usmerjeno v razreševanje konkretnih življenjskih situacij, kjer veljajo isti principi odnosa »klient, terapevt«, kot pri psihoterapiji. Temeljijo na njunem dobrem odnosu zaupanja, varnosti, zaupnosti in spoštovanju avtonomije in suverenosti klienta. Svetovalni odnos je krajši in traja po navadi nekaj tednov ali mescev.